среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja balaski z plastyku na plot i furtkę ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na to oraz informowania tego faktu gminie prócz kilku wypadków.

Konstrukcja plot plastykowe na ogrodzenie i bramę ze sztachetek nie potrzebuje pozwolenia na to oraz komunikowania tego faktu gminie prócz wyjątkowych przypadków.

Balaski Winylowe na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie przekraczające wysokości 2,2 m stawiane pomiędzy dwoma przylegającymi działkami nie zadają żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to tez ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów blisko dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania plot z plastyku na ogrodzenie i furtę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu winno określać gatunek ogrodzenia, procedurę dokonania jego montażu a także proponowany czas startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia powinno się dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych i jeśli jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasem do konstrukcji sztachetki plastikowe na ogrodzenie i bramę ze sztachetek potrzebne są pomocne uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Stawianie płotu wolno rozpocząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie uprzednio protestu. Protest może powstać w sytuacji, jak zamierzane balaski plastykowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachet jest niekompatybilne z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej drogi. W sytuacji kiedy przewidywane balustrady Winylowe na plot i furtę ze sztachetekprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. przez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać otrzymania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie rozpoczęcia prac przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w przypadku chęci postawienia ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий